Inka Energi Medicin

Inka energi medicin är en uråldrig visdom som q´ero folk, de sista inka ättlingar som lever än idag i den höga Andernas berg i Peru har bevarat.
Sedan 2012 praktiserar jag inka energi medicin, 2017-2018 jag fick äran att bo tio månader i Q´ero Nationen och lära mig på plats, genom erfarenhet deras visdom om energi medicin.
Inom var och en av oss finns en oändlig kraft, vi har kärlekens frö i väntan på att gro och få kraft att hela oss, älska oss själva och bli ett med alltet.
Enligt inka visdom, finns det tre orsaker av ohälsa.
- Den första är disharmoni eller obalans,  den är orsakat av separation, förlust av en partner eller familj. Disharmoni, orsakar minskning av kraft och gör oss svaga och känsliga för sjukdomar. Till exempel när en älskad person går bort efter ett eller ett och ett halv år drabbas den andra som är kvar i livet av allvarliga sjukdomar som cancer, hjärtfel och dör. Känsla att tillhöra och meningen i livet är det viktigt.
- Den andra är rädsla. En person som har en kronisk rädsla är inuti sårbar för sjukdom, eftersom rädsla minskar immunsystemets driftsförmåga. Rädslan för döden, rädsla att bli övergivet och bli ensam, mm.
- Den tredje är  Själsförlust. Från en Paqos "schaman" synvinkel, detta är den allvarligaste diagnosen som orsakar de allvarligaste sjukdomar och för tidiga dödsfall. Men i den konventionella och traditionell moderna medicin finns ingen hänvisning till denna aspekt.
Vad är själsförlust? Det är ett allvarligt sår i en människas inre väsen "själen" Vanligtvis är såret resultatet av fragmenteringen av dess väsen under en trauma.
Till exempel. Ett barn som har tvingats till skolan utan medlidande eller trakasserats av en person som bör bry sig om honom. Självförlusten uppstår som ett resultat av missbruk, som i fall av våldtäkt eller övergrepp. Självförlust kan uppstå som ett resultat av en svek, en bitter skilsmässa, ett traumatiskt missfall, en hemsk bilolycka eller till och med en operation. Många av de unga som gick till kamp i krig har återvänt traumatiserade eftersom de har lidit hemsk själsförlust.


Tyvärr, de västerländska läkarna har inte mycket att erbjuda när det gäller själs läkning.
Symtomen på  själsförlust  är:
Känslan att du är fragmenterad, att du inte är helt. Oförmågan att känna, ge eller ta emot kärlek. Brist på glädje, oförmåga att känna glädje, eller ens förutsättning för missbruk eller självmord. Minnesförlust, när en person inte kan komma ihåg delar av sitt liv.
Förluster av själsbitar uppträder ofta som sorg och förtvivlan, vilket förorsakar de klassiska symptomen på blodförlust - depression.
Ur den traditionella synpunkt  ses sjukdomen som en intrång,  något som kommer in i kroppen från utsidan som  inte hör till kroppen. Detta gäller ett virus, bakterier eller  negativt tänkande.
Enligt q´ero visdom, problemet är förlusten av själen som är styrka i hela väsen, som gjorde att den fysiska kroppen blev svag och i obalans då sjukdomen kunde komma in och manifestera sig i kroppen och psyket.
Det är här som Paqo "schamanen" gör sitt bästa genom själsmedicin- Inka energi healing.
Healing 

​Under en healing session hjälper jag dig att:
Först ha modet att resa in i din djupaste kärna och upplösa traumatiska minne och programmeringar på cellnivå för att läka den skam, rädsla eller skuld man kan ha, och upptäcka vem man verkligen är. En strålande andlig varelse som lever på denna jord i sin fysiska kropp, en människa som kan röra sig fritt till helhet, medveten kärlek och inre frid genom att integrera fysiskt och andlig energi.

Behandling.
Energi healing behandling är helig med kraft av kärlekens magi. Ett vackert ritual där vi återansluter oss till  "Pachamama" moderjordens och universums kraft.
Behandlings längd, 1:30 - 2:00tim.


1.- Jag öppnar en helig plats av ren energi där vi kliver in.
2. Vi inleder ett samtal där du berättar om dig, din nuvarande situation och  hur du mår;  under hela samtalet spanar jag efter präglingar eller orsaken av din mående och situation.                                        

3.- Du lägger dig på massagebänken med kläder på.                  

4.- Jag trycker på två punkter bakom skallbasen för avslappning
5.- Du börjar din inre resa för att möta ditt inre barn...
6.- Om det är första gången börjar jag med ljusbadsprocess med hjälp av kristaller och stenar från de heliga Apus(berg) från Andernas i Peru, fjädrar, skallra, trumma eller och/ sång.


 Vi fortsätter med:
- Utdragning av främmande energier(extraktion) och
-  Själ hämtning (soul retrieval) mm.
Behandling avslutar med ett samtal och en ny förståelse av ditt liv, medveten av den nya värld av möjligheter och några övningar för att ankra skiftning i ditt liv.


Ritualer


Despacho ceremonin. Är en uråldrig inka ritual som praktiseras av Q´ero Paqos (schamaner). I denna ritual skapar vi en ömsesidig relation energimässigt med Pachamama (levande värld/universum), livets energi och i närvaro skapar vi en djupare relation med oss själva, med vår själ och med alltet, med hjälp av den medvetna skapande energi som är i perfekt  balans i den oändliga universum.
Despacho, betyder skicka iväg. I ceremoni skapar vi en speciell tacksamhetsgåva för att ge till vatten, moderjorden, eller genom elden skicka till  Pachamama (levande värld/univesum.


Bokning


När du bokar en healingbehandling, du kan vara säker på att du kommer till en erfaren helare som välkomnar dig till ett heligt rum. Vi ser till att du efter behandling kommer du att ha en ny inställning till livet och dig själv och att du lämnar rummet med ett stort leende med känslan av frihet, varje gång!
Urpichay sunqullay!  (En vacker duva till dig från djupaste vibrationen av mitt hjärta)
För bokning  krävs konsultation.
 

ÖPPETIDER
Uppsala
må–fr: 10:00 - 18:00

lö: 10:00 - 16:00
sö: stängt

ÖPPETIDER
Gimo
må–fr: 10:00 - 18:00
lö: 10:00 - 13:00
sö: stängt


ADRESS


Salong Inka
Kungsgatan 39A
75321 Uppsala.


Salong Inka
Köpmmangatan 4A
747 43 Gimo