..

Inka Energi Medicin

 Inka energi medicin, det är en uråldrig visdom som q´ero folk, de sista inka ättlingar som lever än idag i den höga Andernas berg i Peru har bevarat.
Sedan 2012 praktiserar jag inka energi medicin. 2017-2018 fick jag äran att bo nio månader i  Nation Q´ero med  inka ursprunsfolk och lärde mig på plats, genom erfarenhet och praktik deras kunskap och visdom om energi medicin.

Var och en av oss har oändlig kraft. Vi är varelser i evolutionsprocessen, bärare av medvetandets frö, och inom oss väntar fröet kraften av medveten kärlek för att gro, växa och befria oss från traumat vi har ärvt från våra förfäder. Endast fria kan vi se och känna vår sanna skönhet, vår gudomlighet. Vi är liv, gudomlig energi.


Inka Energi Healing 

 
Individuellt healing. 

Konflikter och interna känslomässiga blockeringar bearbetas individuellt, såsom familjerelationer, emotionella band, attachment, avskiljningsstörning och, anknytning till förfäder etc. 

 Läkning består av att hitta ursprunget till det  fysiska, mentala, energetiska och emotionella problemet först.  Sedan vi arbetar med "problemet" . Genom förståelse och medvetenhet blir den psykologiska delen av individen helad. Därefter fortsätter den interna assimileringsprocessen, genom Inca-förfädernas mantriska bön på Quechua-språket, ren medvetenhet tillämpas som återintegrerar själen och ordnar individens energi.

  Det rekommenderas att lita på och vara öppen för läkning och healing, samt att identifiera interna känslomässiga konflikter och blockeringar, såsom familjerelationer, anknytningar och avskiljningar, förfäder, etc. Före den individuella sessionen.

Djup inka energi healing. Regression och 

Längd 1,30 – 2,00 tim.

Pris. 800 SEK. timme.

KORTARE SESSIONEN.

 Energi rening; 

 Själ återhämtning;  Ett trauma orsakar inte bara ett fysiskt och känslomässigt sår, det orsakar också ett sår i energikroppen. Från det såret är en del av själen förlorad. I denna session kallar healern själen att återvända till kroppen.

 Energiband klippning. Det finns en energiband  som är koplat till modern som en navelsträng. Bandet är också kopplad till  barn och släktlinje. Och under  livet skapar människan nya band med människorna som har  haft intima relation, som  partner. I denna session spårar giftiga energibanden och klipper dem för att vara fri  och i sin egen energikropp.


Boknig. Salong inka energi healing, tfn: 018 10 31 71 eller mob. 070 63 22 717

INKA ENERGI HEALING

Enligt inka - q´eros visdom finns det tre orsaker av ohälsa

1.- Disharmoni eller obalansDet är orsakat av separation, förlust av en partner eller familj. Disharmoni, orsakar minskning av kraft och gör oss svaga och känsliga för sjukdomar. Till exempel. När en älskad person går bort efter ett eller ett och ett halv år drabbas den andra som är kvar i livet av allvarliga sjukdomar som cancer, hjärtfel och dör. "Känsla att tillhöra och meningen i livet är det viktigt tror man."
2.- Rädsla. En person som har en kronisk rädsla,  är inuti sårbar för sjukdom, eftersom rädsla minskar immunsystemets driftsförmåga. Rädslan för döden, rädsla att bli övergivet och bli ensam, mm.
3.- Själsförlust. Från en Paqo (shaman) perspektiv, detta är den allvarligaste diagnosen som orsakar de allvarligaste sjukdomar och för tidiga dödsfall. Men i den konventionella och traditionell moderna medicin finns ingen hänvisning till denna aspekt.
Vad är själsförlust? Det är ett allvarligt sår i en människas inre väsen "själen" Vanligtvis är såret resultatet av fragmenteringen av dess väsen under en trauma.
Till exempel. Ett barn som har tvingats till skolan utan medlidande eller trakasserats av en person som bör bry sig om honom/ henne. Självförlusten uppstår som ett resultat av missbruk, som i fall av våldtäkt eller övergrepp. Självförlust kan uppstå som ett resultat av en svek, en bitter skilsmässa, ett traumatiskt missfall, en hemsk bilolycka eller till och med en operation. Många av de unga som gick till kamp i krig har återvänt traumatiserade eftersom de har lidit hemsk själsförlust. Barn som upplevde övergrepp och våldtäkt lider av själsförlust. 

Tyvärr, de västerländska läkarna har inte mycket att erbjuda när det gäller själs läkning.
Symtomen på  själsförlust  är:
-Känslan att du är fragmenterad, att du inte är helt. 

-Oförmågan att känna, ge eller ta emot kärlek. 

-Brist på glädje, oförmåga att känna glädje, eller till och med en predisposition för beroende eller självmord. 

-Minnesförlust, när en person inte kan komma ihåg delar av sitt liv.

Förluster av själsbitar uppträder ofta som sorg och förtvivlan, vilket förorsakar de klassiska symptomen på blodförlust - depression.
"Ur den traditionella synpunkt  ses sjukdomen som en intrång,  något som kommer in i kroppen från utsidan som  inte hör till kroppen. Detta gäller ett virus, bakterier eller  negativt tänkande".
 Enligt inka - q´ero visdom, själen är styrka i hela människan väsen.  Förlusten av själen, gör att den fysiska kroppen blir svag och i obalans, då sjukdomen kan komma in och manifestera sig i kroppen och psyket.
Det är här som Paqo "schamanen" gör sitt bästa genom själsmedicin- Inka energi healing.


Healing session
Under en healing session hjälper jag dig att ha modet att resa in i din djupaste kärna och upplösa traumatiska minne och programmeringar på cellnivå för att läka rädslor, sorg, skam eller skuldkänslor, och upptäcka vem du verkligen är.

"Du är gudomlig energi som lever på denna jord i en fysisk kropp, en människa som är i sin evolutions process. En varelse som kan nå ett högre medvetande för att leva i fullständig harmoni, integrera fysisk, mental och andlig energi.”

 Healing process. Willka K`anchanchiy.

1.- Jag öppnar en helig plats av ren energi där vi kliver in.
2. Vi inleder ett samtal där du berättar om dig, din nuvarande situation och  hur du mår. Under hela samtalet spanar jag efter präglingar eller orsaken av din mående och situation. 

3.- Du lägger dig på massagebänken med kläder på.                  

4.- Jag trycker på två punkter bakom skallbasen för avslappning, eller sitter bredvid dig.
5.- Du börjar din inre resa, till dina minnen för att möta ditt inre barn. Under din inre resa jag är anslutet till din energi och stödjer dig hela tiden. Jag ser det du ser och känner det du känner.
6.- När du befinner dig i dina cellminnena, i den mörkaste rummets trauman, där jag gör mitt jobb med willka k´anchanchiy = ljusbadsprocessen med hjälp av kristaller och stenar från de heliga Apus(berg) från Andernas i Peru och Sverige, fjädrar, skallra, trumma eller och/ sång.                       Vi fortsätter med:

7.- Utdragning av främmande energier(extraktion) och
8.- Här det viktigaste delen av sessionen. Jag jobbar med mina Apus (guider) och pachamamas kraft, kallar din själ eller själ bitar hem (din kropp) med speciella bönor och ankrar i din fysiska kropp. Du kommer att känna dig hel, tills du är redo för nästa healing session.
Behandling avslutar med ett samtal och en ny förståelse av ditt liv, medveten om den nya värld av möjligheter. Och du får några hemläxor, några övningar för att bli medveten av skiftning i ditt liv.

Behandling.
Energi healing behandling är helig med kraft av kärlekens energi och magi. Ett vackert ritual där vi återansluter oss till "Pachamama" moderjordens och universums kraft.
Behandlings längd, 1,30 - 2,00 (...eller mera det beror på patienten tillstånd)

Pris: 800 SEK timme

Boknig. Salong inka energi healing, tfn: 018 10 31 71 eller mob. 070 63 22 717

Andinska Heliga Ritualer

Healing med Despacho ceremoni

  Despacho ceremoninär en medveten och kärleksfull möte med oss själva och livet som är levande energi. Vi i vår fysiska kropp består av de fyra gudomliga elementen, som också utgör vår planet och allt levande. Dessa energierna är jord, vatten, luft, eld. De fyra livets grundläggande element är energier i olika frekvenser som är i konstant aktivitet och interagerar i universum, på vår planet, i vår kropp och i alla varelser på jorden. 
Vi är enhet av två energier. Den positiva och negativa, ljusa och mörka, maskulina och feminina, 
 Vår fysiska kropp är ett universum för sig och lyder den mentala kraft. Sinnet agerar i enlighet med programmeringen av alla våra levda upplevelser, speciellt minnen från de första 7 åren, minnen från tiden då vi var i modern livmodern och minnen som ärvts från 7 generationer.
Alla traumatiska upplevelser som inte har bearbetat eller förstått är de som orsakar energi störningar i människans tre dimensioner. I den mentala, fysiska och andliga.
Paqp / Shaman; är en person medveten om livets gudomliga energierna och kraft. Hen känner till energierna i de tre världarna, kraften i de gudomliga elementen, de positiva och negativa energierna, samt de maskulina och feminina energierna som skapar människokroppen. Hen arbetar medvetet med sina shamanska verktyg.  
Despacho ceremoni eller ritual sär det mes kraftfulla verktyg som en erfaren paqo/shaman  har. Hon gör under ett noggrant process och utförs med omsorg. Här shamanen använder sin kraft för att kallar alla energier för att erbjuda dem en vacker tacksamhet gåva. Under processen känner hon igen energierna som orsakar obalansen, hon bjuder in dessa energierna för att ta emot gåvan, upprättar en dialog och ber eller beordrar energierna att samarbeta, leva i harmoni och balans i och med oss och hjälpa till att uppnå stabilitet, god hälsa i alla dimensioner, de kommer överens om att dela rum och tid i vår fysiska kropp och här på jorden. Dessa energier är en del av oss människor, de bygger vår kropp, det är viktigt att erkänna dem som en del av oss, vi kan inte leva utan dem och de kan inte leva utan oss, vi är alla en del av jorden. På så sätt uppnår vi harmoni, och sjukdomar orsakade av bakterier, virus, skadliga tankar och känslor kan försvinna. De tunga energierna som orsakade obalansen blir återigen en del av moder jord, dessa tunga energier som vi inte behöver är kompost för jorden och kommer att vara näring för frukter, blommor, träd; lika som allt matavfall som vi släpper ut från vår kropp och slänger från vårt hus.I nästa steg, shamanen kallar också på energin från Moder Jord, berg, floder, oceaner och universum, hen skapar gåvan till de energierna alla är inbjudna för att i närvaro och medveten vi får tacka dem och ber de att ta emot vår tacksamhetsgåva, vi blåser på löv från heliga växter och kronblad vår tacksamhet för allt vi har fått, allt vi har och ber allt vi vill ha. Placera medvetet och kärleksfullt kronblad och löv som en vacker mandala och fyller med olika frön, goda saker, rökelse, etc. Sedan slå in fint paket och ger vi vår gåva till eld för att gå igenom processen av alkemi. Våra benor och önskningar med hjälp av elden blir askan, näring till jorden och energierna som inte tillhör ditt stiger till det oändliga universum. Vi avslutas med sång och dans.Allt är vår skapelse. Allt som människan har gjort föddes ur en önskan, ur en tanke. Moder Jord och universum har gett oss allt vi har.

Despacho-ceremonin; är en kraftfull helig ritual för att energimässigt hela och läka allt som är ur balans i människans inre värld och i den yttre världen. Och är en ritual för att be om allt du vill ha. I den andinska världsbilden ser shamaner livet som en levande energi och vi skapar allt vi vill.

Längd 3 timmar
Pris:
 Individuellt 2400 SEK 
Hembesök, 2600SEK
Familjer 4st. 3800SEK
Flera 5+ st. Timme. 600SEK.  Boknig. Salong inka energi healing, tfn: 018 10 31 71 eller mob. 070 63 22 717

NAMGIVNING INKA-CEREMONI

I den andinska/Inka-Q´eros visdom, fins olika ritualer som är livsviktigt i olika aspekter. Till exempel Namgivning och övergångsriter eller passage. Dessa genomförs när en ny människa född och i olika ålder ändrar status inom samhället. Till exempel: I Q´eros ursprunsbefolkens tradition blir ett barn en medlem av samhället inte bara för att barnen föddes, utan också för att barnet formellt blir presenterad i gruppen. Detta steg genomförs genom dop/namngivning, en helig rit som, tillsammans med andra liknande eller omedelbara, är karakteristiska för den andinska världen.
Namgivning i den Andinska världen tas emot av majoriteten av individer under de första dagarna eller månaderna av deras liv. Ceremonin att namnge det nyfödda eller dopbarnet, följer en tradition som har ärvts från Inkatiden.
I detta sammanhang finns det så kallade "rituella släktskapet", eller gudföräldrar, som väljs av föräldrar och tillsamans väljer namnet till barnet.
I denna heliga ritual presenteras barnet för moder jord som sitt heliga barn och även för hela familjen och samhället.
Namgivningceremoni håller en Paqo/präst/shaman, först gör hon en speciellt Namgivning - despacho (tacksamhetsgåva) ceremoni och sedan den heliga namgivningceremoni, där gudfadrarna namger barnet med Unucha (helig vatten) och avslutar med eldceremoni.
Längd. 3 timmar.
Pris: 4200SEK.

Husrensning

Det är nödvändigt att komma ihåg att allt är levande energi i inkavisdom kallas det "KAUSAY PACHA" energi i ständig rörelse och förändring.
Energibalans i alla dimensioner är mycket viktig för den fysiska kroppen och andlig evolution, speciellt i våra utrymmen där vi tillbringar mest tid i våra liv, eftersom det är där vi upplever livet i en fysisk kropp.
Varje persons välbefinnande beror på energibalans, inre och yttre harmoni. Energibalansen i huset är viktig, eftersom det är den heliga platsen där vi är med vår familj och med oss ​​själva. Här i vårt heliga utrymme lämnar vi vår fysiska kropp i mörkret för att ladda och förnya oss medan vi sover med den absoluta självförtroendet att vakna upp nästa dag för att fortsätta uppleva livet här på vår moder jord.
Varje utrymme är levande energi och det finns subtila kroppar eller andar som bär tunga energier. Dessa energier kan kännas eller ses av någon i familjen som är mycket känslig. Vi renar eller rensar dessa energier genom heliga andinska ritualer.
Vi använde rökelse, ljud (trumma, skallra, snäcka, mm), helig vatten, fjädrar, blommor och despacho ceremoni (tacksamhets gåva).


Längd: 3 timmar.
Pris: Från 3800SEK.

Bokning

När du bokar en healingbehandling, du kan vara säker på att du kommer till en erfaren healer som välkomnar dig till ett heligt rum. Vi ser till att efter behandling kommer du att ha en ny inställning till dig själv och livet. Du kommer att lämnar rummet med ett stort leende med känslan av frihet, glädje, tacksamhet, mm. Varje gång!
Urpichay sunqullay!  (All kärlek från hjärtat av mitt hjärta till hjärtat till ditt hjärta ) Maritza.<3<3<3

 Innan bokning krävs konsultation. 

Öppet tider.   Mån - fred. 10:00 - 18:00,  Lör. 10:00 - 16:00

Heliga Medicin växter
"Vår gåva från moder jord"

Naturmedicin 

Naturen helar naturen. 
Vi är naturen, att vara i naturen och medveten vara jordnära skapar en ömsesidig anslutet med Pachamama (moderjorden), kroppen återta balans och harmoni.
Sedan urtidens, ursprungsbefolkning har använt  växtmedicinen, det har gjort möjligt att utvidga den förfäders information som man bär inuti och för att förstå livet och universum från ett annat plan. Den heliga växtmedicinen kan läka alla aspekter av den energiska kroppen, emotionella, mental och fysisk."Ett vackert ritual i naturen med hjälp av de heliga växtmedicinen hjälper dig under din healing och den kan förändra ditt liv."

SHAMANSK RETREAT I NATUREN

MED FÖRFÄDERNAS HELIGA MEDICIN.

******* 28 - 29 / 10  2024  *******

En helg för djup healing på den maskulina energierna. 
Vi inbjuder dig till skogen för att återknyta kontakten med livet i en vacker, trygg och kärleksfull miljö, omfamnad av naturen och moder jord.
I skogens tystnad, i absolut och djup närvaro, tar vi dig med på en resa för att lära känna dig djupare, känna dina känslor, öppna alla dina sinnen för ditt eget helande och återvända till din ursprungliga natur.
Syftet med detta helande retreat är att nå ett högre medvetande, fortsätta din andlig utveckling för att vara i din gudomlighet.
Den här helgen ges du möjligheten att ta emot naturens heliga plantmedicin för att se och känna dig själv, känna ditt väsen, för att frigöra dig från den föråldrade programmeringen som hindrar dig från att leva i nåd.
Växter har funnits mera än 420 miljoner år, långt innan människans existens, de bär all information från jordens evolution. Tack vare naturliga växter har människors fysiska kropp utvecklats till vad den är nu. De heliga växter är moderväxter som hjälper människokroppens celler att omprogrammera sig själva till sitt naturliga tillstånd. De kallas moder och heliga växter eftersom de har dem universella gudomliga koderna intakta, dessa växter finns i naturen där människans hand inte har förändrat dem.
Urbefolkningen känner till naturens heliga energi och intelligensen och visdomen hos varje växt. De är jordens väktare och de skyddar de heliga växterna för mänskligheten, för att hjälpa till att minnas alla dem som har glömt sitt gudomliga ursprung.
Shamaner som håller ceremonin har lärt sig kunskapen om denna  medicin och de uråldriga ritualer direkt från inhemska Paqos/shamaner i Andernas berg i Peru och i Amazonas regnskogen.
Datum, 28 - 29 Oktuber.

Pris:   3500 SEK.

Anmälningsavgift.

1000 SEK. Betalas med Swish till Salong Inka. Swish konto nr: 123 068 53 21 (På meddelande skriver Healing) Sista dag för anmälning 25/10.

Resterande belopp, 2500 SEK. Betalas senast en dag innan retreat.  28/10

Kontakt person. Maritza Orellana för mera information och anmälning via tfn. 070 632 27 17


Tid:
-Plats Stockholm. 
Tid:  Lördag kl. 10:00 och avslutar söndag Kl. 14:00

Ingår:

-         Grupp healing.

-         Rapé ceremoni (x2)

-         Meditation i naturen.

-         Despacho ceremoni (Tacksamhets gåva till moderjord)

-      Helig medicin ceremoni.

-         Samtal efter ceremoni.

-         Shamansk sång (Ikaros)och musik

-         Kost och logi.

Ta med sig:


-Varma kläder och skor anpassade till väder och vistelse under dagen i skogen.
- Ligg och sittunderlag
- Filt.
- Vattenflaska
Övernattning inomhus.

Obs. Begränsade antal platser. Max 13 personer, först till kvarn gäller. 

Mera information om retreat och plats skickas vid anmälning per e-post eller Sms.
Kontakta för mera information Maritza Orellana.
Tfn. 070 632 27 17

Varmt välkommen! <3<3<3 

Ursprunsfols medicinalväxter 

Rapé

Rapé / hapé är gjord av flera växter från Amazonas, kärnan i de flesta Rapé är tobaksarterna Nicotiana rustica. Denna Amazonas tobak, även känd som mapacho, används i stamritualer.
Amazons stammarna betraktar Rapé som en viktig och helig medicin och är mycket försiktig när de producerar den. Rapé eller hapé  är handgjord i små satser från naturliga ingredienser samlade från djungeln; ingredienserna soltorkas, sedan mals för hand upprepade gånger tills rätt konsistens uppnås. Processen att göra Rapé är både tidskrävande och arbetskrävande men utförd med stor omsorg och i ritualer. Stammarna sjunger och ber vanligtvis under tillverkning av deras medicin. Rapé sägs att det kan hjälpa till med att frigöra emotionella, fysiska och andliga sjukdomar och underlättar negativitet och förvirring. Det kan hjälpa till att öppna och balansera chakran, rensar energi fält. Det kan ge ett skärpt mer fokuserat sinne. Det ger en varaktig lugnande. Rensar tunga energier från en person eller ett utrymme. Den kan hjälpa till avgiftning av både kropp / sinne. Och rapé hjälper till att avgifta kroppen genom att rengöra bihålor, överflödigt slem, toxiner och bakterier och därigenom hjälpa till att bekämpa relaterade förkylningar och andningsbesvär, mm.
Den heliga medicinen administreras med ett "Tepi" -rör tillverkat av bambu, Shamanen blåser rapé pulver från en Tepi i varje näsborre. Du blir hjälp i healing process av ikaros och trumresa. 
Vid första behandling med rapé inkluderar konsultation utbildning och ritualen.
- längd en timme. Pris : 1800 SEK

Sananga

Sananga ögondroppar är gjorda i ritualen av roten och barken av Tabernaemontana Undulata växt. Denna heliga och kraftfulla medicin som har eldens andan används för att läka fysiska och andliga sjukdomar genom att rensa ditt sinne, din energi och få ett helt nytt sätt att uppfatta och fokusera.
Sananga rena anda arbetar med en djuprening på emotionellt, fysiskt och andligt blockerade energier. Dessa örtmedicinen som är 100% naturlig saft från växter, hjälper dig att hitta rötterna i din obalans och blockeringar, balanserar och öka din energi genom att rensa de energiavfall som är fast i ditt energi fält och kroppen kallad ”Panema” = Brist på driftkraft, motivation och fokus. Panema representerar också lathet, depression, sorg, otur och negativa energipåverkan som lockar problem och sjukdomar. Dessutom utvidgar dropparna din andliga vision och medvetenhet och kan förbättra din förmåga att läsa andras avsikter, ökar sin långsiktiga vision. Vilket är viktigt för framtiden visualiseringar och förutsägelser, mm. Ökar vår visuella uppfattning, förbättrar färger, ger mer ljusstyrka och ljus till vår vision. (Traditionellt använder stammar i Amazonas Sananga som jakt verktyg för att få skarp seende och koncentration och för att möjliggöra upptäckt av subtila rörelser i den mörka skogen, och för att ta bort Panema). Under behandling blir du hjälp speciella verktyg, av ikaros och trumresa.
- Vid första behandling med sananga inkluderar konsultation utbildning och ritualen.
- längd en timme. Pris : 1400 SEK.


Kontakta oss

Adress

Kungsgatan 39A. 75321 Uppsala

E-post
Telefon